FRAZEOLOŠKI IZRAZI U KNJIŽEVNOM OPUSU EDHEMA MULABDIĆA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.95

Autor

Dr. sc. Fahira Alić

Sažetak

U radu se nastoji dati kratak pregled frazema u djelima Edhema Mulabdića (roman Zeleno busenje i pripovijetke Na obali Bosne). Rad je obuhvatio samo jedan segment klasifikacije frazema te je na kraju rada izvršen popis svih pronađenih frazema. Utvrđeno je šta se podrazumijeva pod terminom frazema te se na osnovu metode analize i deskripcije može uvidjeti značaj ove vrste leksike, kao i značaj analiziranja književnog izraza Edhema Mulabdića. Frazeme se smatraju inherentno-ekspresivnom lekiskom koja je uveliko prisutna i u književnom i u razgovornom stilu bosanskoga jezika te se na taj način postiže slikovitost i ekspresivnost napisanog izraza.

Ključne riječi

frazemi, frazeologija, Edhem Mulabdić, turcizmi, roman, pripovijetke