SOCIOEMOCIONALNA KLIMA U RAZREDU

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.39

Autor

Mr. Ramiz Nurikić

Sažetak

U ovom radu problematizirana je uloga i značaj socioemocionalne klime u razumijevanju nastavnih sadržaja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stavove učenika o uticaju socioemocionalne klime na razumijevanje nastavnih sadržaja. U teorijskom razmatranju problema istraživanja istaknute su najvažnije postavke socioemocionalne klime i teorijski prezentirani segmenti nastave koji su bili predmetom ovog istraživanja. Opisan je problem i plan provođenja aktivnosti za ostvarivanje ciljeva i realizaciju zadataka istraživanja, a u centralnom dijelu rada predstavljeni su nalazi do kojih se došlo primjenom analitičko-deskriptivne metode i serwey metodom kao neeksperimentalnom verzijom analitičko-deskriptivne metode, uz prigodan instrument istraživanja. Prilikom pisanja ovog istraživačkog rada, korištena su pravila pisanja APA-standarda te su poštovane sve pretpostavke pedagoške metodologije istraživanja. Završni dio rada obuhvata zaključke koji su rezultat istraživanja uloge i značaja socioemocionalne klime u razumijevanju nastavnih sadržaja.

Ključne riječi

socioemocionalna klima u razredu, nastavni sadržaji, nastavnik, učenik, nastavni proces