VELIKOSRPSKI NACIONALNO-POLITIČKI PROGRAMI KAO UZROK GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.109

Autor

Mr. Ervin Sejdinović

Sažetak

Nacionalno – politički programi imaju vrlo veliki uticaj na razvoj, djelovanje i formiranje društvenih zajednica kao što su narodi i nacije. U ovom radu bavili smo se uticajem srpskih velikodržavnih programa – Elaboratom četničke Dinarske divizije i Homogenom Srbijom Stevana Moljevića – na vršenje genocida nad Bošnjacima. Elaborat Dinarske četničke divizije je jedan u nizu velikosrpskih nacionalnih programa, međutim, njegova posebnost je u tome što je obuhvatao, u svom programskom širenju, i sjevernu Dalmaciju, Liku i jugozapadni dio Bosanske krajine. Posebnu taktiku Elaborat je predviđao prema muslimanima (Bošnjacima, op. E.S.). Program Stevana Moljevića iz 1941. godine pod nazivom „Homogena Srbija“ je najočitiji primjer plana za formiranje “Velike Srbije”. Ovim programom predviđeni su koraci na uspostavljanju “Velike Srbije” među kojima su: uspostavljanje nacionalnog jedinstva, širenje ideje „svi Srbi u jednoj državi“, nasilna promjena granica, premještanje stanovništva, stvaranje etnički čistih teritorija i ostalo. Prema ovom programu, Srbija treba biti nacionalno homogena. Elaborat četničke dinarske divizije i Homogena Srbija Stevana Moljevića, bili su nacionalno-politički uzroci vršenja genocida nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu.

Ključne riječi

Ideologija, genocid, Bošnjaci, velikosrpski nacionalni programi, država.