IDENTITET I SAMOSTID KOD BOŠNJAKA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.49

Autor

Dr. sc. Adib Đozić

Sažetak

Odnos identiteta i nacionalne svijesti jedno je od značajnih pitanja ne samo sociologije identiteta već ukupnog mišljenja društvenih nauka. Ovo naučno pitanje nedovoljno je istraženo u bosanskohercegovačkoj sociološkoj misli, te ga ovim radom pokušavamo aktualizirati. Svjesni teorijsko-metodoloških i pojmovno-logičkih teškoća koje se odnose na postavljeni problem istraživanja, u radu ćemo problematizirati neke oblike samostida kod Bošnjaka te njihov uticaj na iskazivanje i afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta danas.

Ključne riječi

identitet, Bošnjaci, identitet Bošnjaka, nacionalna svijest, stid, samostid