SOCIOPSIHOLOŠKI KONFLIKTI UČENIKA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.15

Autor

Mr. Fuad Imširović

Sažetak

Autor u radu razmatra konflikte među učenicima koji se javlaju u nastavnom procesu. Proširenje socijalnog polja koji učenici doživljavaju u školskom okruženju praćeno je i izvjesnim povećanjem suočavanja sa sukobima i konfliktima, kako na individualnom tako i na grupnom nivou. Raznovrsnošću i brojnošću socijalnih interakcija povećava se i vjerovatnoća suprotstavljanja različitih interesa, a upravo takvi odnosi su odlična pretpostavka za određene intrapersonalne i interpersonalne konflikte, kao i intergrupne konflikte. U radu su tematizirani osnovi i vrste konflikta, faktori koji uslovljavaju javljanje konflikta kao i faktori koji utiču na tok konflikta.

Ključne riječi

konflikt, učenik, nastavni proces, vrste konflikta, reakcije na konflikt.