TJELESNA VISINA I MASA UČENIKA BEHRAM-BEGOVE MEDRESE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.99

Autor

Mr. sc. Edin Brigić

Sažetak

Rad se temelji na statističkoj analizi tjelesne visine i mase učenika i učenica Behram-begove medrese. Visina i masa tijela su bitni pokazatelji rasta, razvoja i zdrastvenog stanja osobe. Osnovni cilj rada je istražiti da li postoji statistički značajna razlika između dječaka i djevojčica na osnovu pokazatelja somatskog rasta, visine i mase tijela, u periodu srednjoškolskog obrazovanja, te da li postoji značajna razlika ovih bioloških osobina između generacija učenika. Istraživanje je obuhvatilo kvantitativne osobine rasta i razvoja kod 125 učenica i 128 učenika uzrasta od 14 do 18 godina, ukupno 253 ispitanika. Antropometrijski podaci za tjelesnu visinu i masu učenika i učenica dobijeni su od profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja u školskoj 2017/18. godini. Uzorak su činili podaci o učenicima i učenicama iz četiri sukcesivne generacije i to učenici I, II, III i IV razreda. Podaci su obrađeni u statističkim programima Excel i Arcus Quickstat u kojima su urađene mjere centralne tendencije i t-test za nezavisne uzorke. Rezultati pokazuju da je najveći godišnji prirast tjelesne visine učenika između 14. i 16. godine života. U 18. godini života učenici ove škole su prosječno visoki 178,02 cm, a učenice 167,5 cm, dok je prosječna tjelesna masa učenika u 18 godini 70 kg, a učenica 62 kg. Razlike u ovim antropometrijskim svojstvima nastaju početkom adolescencije, a intenzivno se povećavaju sve do 18. godine života, poslije čega dolazi do neznatnog opadanja tjelesne mase. Značajani faktori u održavanju optimalne tjelesne mase i zdravstvenog stanja učenika i učenica ove škole su pravilna ishrana i svakodnevne sportske aktivnosti, koje su sastavni dio njihovog internatskog života.

Ključne riječi

učenici, tjelesna visina i masa, Medresa, antropometrija, statistika.