ULOGA ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU U AFIRMIRANJU MUSLIMANSKE RELIGIOZNE KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.69

Autor

Rijad Šestan

Sažetak

U radu Uloga Orijentalnog instituta u Sarajevu u afirmiranju muslimanske religiozne kulture u Bosni i Hercegovini predstavljen je ukratko nastanak orijentalizma, počeci bosanskohercegovačkog orijentalizma i njegova uloga u našem društvu. U radu se ističe posebnost bosanskohercegovačke orijentalistike u odnosu na druge institucije identične ili slične orijentacije u našem susjedstvu ili svijetu. Istaknute su značajne ličnosti koje su radile u Orijentalnom institutu i kroz svoj akademski angažman naučno obrađivale i promovisale rezultate svog istraživanja o bogatoj religijskoj i kulturno-historijskoj baštini Bosne i Hercegovine. Izdanja Orijentalnog instituta su posebno značajna jer su u njima smireni istraživački radovi vrijednih radnika Instituta, koji su veoma pozitivno predstavljali muslimansku religioznu kulturu u Bosni i Hercegovini. Biblioteka i njena raskošnost prije 17. maja 1992. godine, kada je Institut granatiran i biblioteka uništena, a o njenom sadržaju sada znamo samo preko kataloga, svjedočila je o bogatom i raznovrsnom kulturnom naslijeđu koje je u ovom radu samo djelimično spomento. U poglavlju koje govori o biblioteci spomenuto je samo nekoliko grupa manuskripata koji govore u prilog naslova rada.

Klučne riječi

orijentalizam, Orijentalni institut, religijska kultura, manuskripti, biblioteka.