USVOJENJE DJECE U ŠERIJATSKOM I UPOREDNOM PRAVU

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2020.6.5.27

Autor

Halil Mehanović

Sažetak

Autor u radu tematizira pitanje usvajanja djece u šerijatskom pravu. Poseban akcent stavljen je na pitanje usvajanja djece kod Arapa, koje je bilo prisutno i u predislamkom periodu. U radu je predstavljena institucija usvajanja djece u zakonodavstvima starog Egipta, Sparte, Atine i Rima, te usvajanje u savremenom pravu, kojim se zasniva roditeljski odnos. U historiji su bila prisutna dva modela usvajanja: patrijarhalni i demokratski. Islam je dokinuo praksu usvojenja djece, a sva pitanja koja se odnose na djecu bez roditeljskog staranja treba rješavati putem institucije starateljstva. U radu su predstavljeni usvojenje i njegove vrste u pozitivnom pravu i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi

arogacija, adopcija, legitimacija, usvojenje, djeca bez roditeljskog staranja, porodica, šerijatsko pravo, rimsko pravo…