IDŽTIHAD U HISTORIJI ŠERIJATSKOPRAVNOG MIŠLJENJA I OKOLNOSTIMA SAVREMENOG DOBA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.7

Autor

Dr. Ahmed Hatunić

Sažetak

Ovaj rad bavit će se idžtihadom u historiji šerijatskopravnog mišljenja i novonastalim okolnostima potrebe za pravnim rješenjima koja nisu postojala u prošlosti. Pored objašnjavanja pojma idžtihad, rad će obraditi njegove povijesne tokove, kao i mogućnost njegovog ostvarenja u današnjem vremenu i okolnostima. U ovom tekstu pokušat ćemo spojiti prošlost i sadašnjost kada je u pitanju proces idžtihada kao veoma važnog instrumenta u iznalaženju propisa u novonastalim problemima i pitanjima.

Ključene riječi

idžtihad, mudžtehid, šerijat, fikh, šerijatsko pravo, šerijatski propis, savremenost, povijest, potrebe