MUSLIMANSKO ŽENSKO PITANJE: PRAVO NA OBRAZOVANJE OD DOLASKA AUSTRO-UGARSKE DO PRVOG SVJETSKOG RATA NA PROSTORIMA BOSNE I HERCEGOVINE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.119

Autori

Zubejda Gobeljić i Dr. Saudin Gobeljić

Sažetak

Razumijevanje povijesnih tokova, odnosno pojava i procesa u kontekstu savremenih društvenih i religijskih gibanja predstavlja potrebu kako ovovremenoga čovjeka tako i homo bosniacusa. Muslimansko žensko pitanje u kontekstu bosanskohercegovačkoga društva tada, ali i sada predstavlja važan kako povijesni i sociološki tako i religiološki fenomen. Ipso facto, uloga i mjesto žene u određenom društvu jeste prevažan indikator kamo to društvo ide i kakva mu je, u dugoročnome smislu, budućnost. Oslanjanje na konstitutivne i interpretativne izvore islama, uz iznošenje stavova tadašnje bosanskomuslimanske inteligencije, bit će od velike važnosti za ispravno razumijevanje predmetne teme uvažavajući sociokulturne specifičnosti datoga vremena. Posredstvom ovog istraživanja sagledat će se jedan povijesni trenutak u kojem će pravo na obrazovanje biti uskraćeno široj populaciji muslimanskih žena, a čije reperkusije su vidne do današnjih dana. U najkraćem, ovaj rad predstavlja koncizno podsjećanje na veliku tragediju koja je zadesila bosanskohercegovačke muslimane na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a koja je, nažalost, bila jedina himna toga vremena iskazana i izrečena kroz riječ – neobrazovanost sa posebnim akcentom na muslimansku žensku populaciju.

Ključene riječi

muslimansko žensko pitanje, pravo na obrazovanje, Austro-Ugarska