ODGOJNA FUNKCIJA NASTAVE KNJIŽEVNOSTI

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.103

Autor

Mr. Nedim Alić

Sažetak

Književni odgoj je jedan od najvažijih segmenata nastavnog procesa od predškolskog nivoa do univerziteta. U aktuelnom trenutku odgojne vrijednosti književnih djela suočene su sa različitim izazovima kako unutar samog postmodernog svijeta književnosti tako i u odnosu na druge društvene, ekonomske i političke okolnosti. Ljudi u vremenu sveopćeg konzumerizma i dehumanizacije nisu svjesni važnosti same književnosti za društvo i svijet u cjelini. Nažalost, takva jedna globalna tendencija zahvatila je obrazovne, naučne i kulturne institucije u Bosni i Hercegovini. Književnost i humanističke nauke se sve više potiskuju i zanemaruju u korist ”korisnijih” disciplina. Na svaki način se želi minimizirati njihov značaj. Osim toga, obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini suočen je sa pokušajima razgradnje od strane različitih unutarnjih i vanjskih centara. Iako su odgojni ciljevi sastavni dio svake nastavne jedinice, oni se vrlo često zanemaruju u korist obrazovnih i funkcionalnih. Takva praksa je posebno pogubna za književnost. Humanisti i nastavnici književnosti se moraju hrabrije suprotstaviti takvim procesima promovirajući prave etičke i estetičke vrijednosti. Samo tako je moguće vratiti književnosti posebno mjesto u društvu gdje je nekada i bila, i gdje svakako i pripada.

Ključene riječi

književni odgoj, obrazovanje, etika, pedagogija, metodika, nastavni plan i program, kriza humanistike, empatija, sloboda, kritičko mišljenje, pravednost