PILOT-STUDIJA PRIMJENJIVOSTI NEUTRONSKE TEHNIKE ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH MINA U BOSNI I HERCEGOVINI KAO FUNKCIJA VLAŽNOSTI TLA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.65

Autori

S. Avdić, D. Ćorović, M. Musić, E. Hasić, A. Arapčić, F. Adrović, I. Gazdić, E. Cokić

Sažetak

Eksperimentalno određivanje vlažnosti tla u kontaminiranim područjima Bosne i Hercegovine predstavlja početnu fazu dugoročnih istraživačkih aktivnosti u cilju ispitivanja mogućnosti primjene savremenih nuklearnih metoda u humanitarnom deminiranju. Eksperimentalni rezultati prezentovani u ovoj studiji, mada se odnose samo na sjevero-istočni dio BiH i na test- -polje sa karakterističnim uzorcima tla, pokazali su da je raspodjela vlažnosti u tlu veoma varijabilna ne samo prostorno nego i vremenski, i da na složen način zavisi od vrste tla i meteoroloških uslova. Rezultati prezentovani u ovom radu su pokazali da vrijednosti vlažnosti za različite tipove tla u Tuzlanskom kantonu prevazilaze kritičnu vrijednost koja je preporučena za primjenu nuklearne detekcione metode, zasnovane na povratnom rasijanju neutrona (NBT, neutron-backscattering technique, engl.). Test-polje sa pet karakterističnih vrsta tla iz različitih dijelova BiH praćeno je svakodnevno tokom 30 dana i pokazalo je da tekstura tla značajno utječe na vlažnost tla. Preliminarni rezultati su pokazali da bi zemljište iz minama kontaminiranih područja u blizini Mostara moglo biti pogodno za ispitivanje neutronskom metodom, posebno u sušnoj sezoni. Međutim, rezultati ispitivanja ne mogu se ekstrapolirati kako bi se predvidjele performanse NB-detektora u drugim miniranim sredinama ili čak pod različitim vremenskim uslovima. Stoga je neophodno stvoriti vizuelnu sliku područja koje se skenira neutronima kako bi NB-tehnika bila uspješna u detekciji mina. Ova studija predstavlja inicijalni doprinos formiranju baze podataka o svojstvima tla i vlažnosti tla, koja je neophodna za primjenu multisenzorskih fuzionih sistema, za detekciju mina sa poboljšanim performansama. Ovaj rad se odnosi na prvi pokušaj ispitivanja primjenjivosti napredne tehnike za otkrivanje mina u BiH.

Ključene riječi

detekcija, mina, neutron, rasijanje, tlo, vlažnost