PRAVILNA ISHRANA KAO FAKTOR LJUDSKOG ZDRAVLJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2021.7.6.57

Autor

Mr. sc. Edin Brigić

Sažetak

Cilj ovog rada je ukazati na značaj pravilne ishrane kao jednog od faktora koji vodi zdravijem načinu života čovjeka, a o kojem govore i riječi Uzvišenog Boga spomenute u Kur’anu: Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. U ovom radu se precizno definišu pojmovi koji podrazumijevaju pravilnu i zdravu ishranu, kako bi čovjek spoznao da li u svom svakodnevnom životu konzumira i primijenjuje pravilnu ishranu. Također, cilj ovog rada je određivanje osnovnih komponenti hrane koja je samo jedna od blagodati Uzvišenog Boga data čovjeku i drugim organizmima. U radu su navedene osnovne namirnice koje bi svaki čovjek trebao koristiti u ishrani, kako bi zadržao što duže bolje zdravstveno stanje svoga organizma. Rad obuhvata i određene tabele u kojima je predstavljena energetska potrošnja hrane u kilokalorijama, za određene životne aktivnosti, a koja je u neposrednoj vezi sa zdravom i pravilnom ishranom. Na kraju rada izvodi se zaključak da je stanje energetske ravnoteže najpovoljnije po zdravlje organizma, što znači da se konzumira raznovrsna hrana uz prakticiranje svakodnevnih životnih aktivnosti.

Ključene riječi

ishrana, zdravlje, metabolizam, aktivnosti