KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA UČENIKA BEHRAM-BEGOVE MEDRESE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.7.79

Autori

Ramiz Nurikić, Bekir Šabić

Sažetak

U modernom društvu jedna od potrebnih vještina jeste i menadžment vremena, posebno kada se radi o slobodnom vremenu. Slobodno vrijeme je skup aktivnosti kojima se može po svojoj volji posvetiti izvan uobičajenih profesionalnih, društvenih ili porodičnih obaveza. U ovom radu se problematizira upotreba i percepcija slobodnog vremena kod učenika Medrese. Na osnovu metoda analize sadržaja, analitičko–deskriptivne metode i servej kao terenske varijante analitčko – deskriptivne metode, nastojalo se istražiti odnos učenika Medrese prema slobodnom vremenu. Korišten je postupak anketiranja i statistička procedura aritmetičke sredine za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja.

Ključene riječi

slobodno vrijeme, učenici, škola