ODGOJNI RAD KAO FAKTOR RAZVOJA LIČNOSTI UČENIKA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.7.49

Autori

Bekir Šabić, Nasiha Smajlović, Ramiz Nurikić

Sažetak

Odgojni rad, uz obrazovanje, predstavlja najznačajniju djelatnost unutar jednog društva, a posebno mjesto zazimaju škole kao najorganizovaniji i institucionalni oblik odgojnog rada. U ovom radu se problematizira i analizira odgojni rad. Na osnovu metode analize sadržaja, analitičko–deskriptivne metode i servej kao terenske varijante analitičko–deskriptivne metode, nastojao se istražiti kvalitet odgojnog rada u Medresi. Korišten je postupak anketiranja i statistička procedura aritmetičke sredine za analizu i interpretaciju rezultata istraživanja.

Ključne riječi

učenik, odgajatelj, odgojni rad