ANALIZA POSTIGNUĆA UČENIKA PO PREDMETNIM PODRUČJIMA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.8.67

UDK: 371.26:[373.5.014.521:28](497.6Tuzla)

Autori

mr. sci. Fuad Imširović, mr. Ramiz Nurikić, Elvedin Kozarević

Sažetak

Fenomen ocjenjivanja i vrednovanja je star koliko je staro i čovječanstvo. Školsko ocjenjivanje je pedagoški fenomen koji je kompleksan, ali nezaobilazan dio pedagoškog rada. Cilj ovog rada jeste da se analizom podataka zaključnih ocjena koje su učenici postigli na kraju prvog polugodišta školske 2021/2022. godine dođe do određenih zaključaka i pokazatelja. Prezentovani su podaci prema razredima i područjima u koja su podijeljeni nastavni predmeti prema Nastavnom planu i programu po kojem medrese rade.

Ključne riječi

ocjenjivanje, predmetna područja