PORODICA I BRAK U RADOVIMA ŠABANA HODŽIĆA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.8.7

UDK: 28-45:929Hodžić Š.

Autor

dr. sci. Ahmed Hatunić

Sažetak

Ovaj rad bavit će se radovima Šaban-ef. Hodžića koji se bave porodičnim i bračnim odnosima. Radi se o značajnom muslimanskom autoru i učenjaku u Bosni i Hercegovini koji je živio i djelovao od 1903. do 1980. godine dajući u svome pisanom djelu veliki doprinos obradi i tumačenju islamskih tema iz područja islamske etike, dogmatike, kulture i civilizacije, povijesti islama i šerijatskoga prava. Ovaj rad prikazat će jedan segmet šerijatskopravnog opusa njegovoga djela koji se bavi porodicom kao osnovnom ćelijom društva koja je u njegovom, ali i kasnijim vremenima bila osnovno polazište za kvalitet i reformu jednoga društva. Rad će zahvatiti njegove napise na ovu temu koji će uz općeniti prikaz važnosti braka i porodice rasvijetliti islamski stav po pitanju dvije važne teme koje su tada, ali ništa manje ni danas, „tačke kritike“ i predmet polemike na Istoku i Zapadu. To su teme razvoda braka i poligamije u šerijatskom pravu koje Hodžić u svojim radovima objašnjava i daje odgovore na brojne zapitanosti, nejasnoće i dileme…

Ključne riječi

brak, porodica, islam, muslimani, šerijat, poligamija, razvod braka, muškarac, žena, muž, supruga, odijevanje, društvo, roditelji, rodbina, djeca, moral, odgoj…