TERENSKA NASTAVA U OKVIRU PREDMETA BIOLOGIJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.8.97

UDK: 57.081.1:373.5

Autor

mr. sci. Edin Brigić

Sažetak

U ovom radu je aktuelizirana terenska nastava iz predmeta Biologija. Posebno u današnje vrijeme, terenska i praktična nastava imaju sve veći značaj zbog ekoloških istraživanja i zaštite životne sredine. Osnovni cilj ovog rada je dodatna spoznaja o potrebi organizovanja terenske nastave, kako bi učenici i nastavnici bili obogaćeni novim znanjima i iskustvima koja se usvajaju u prirodi. U radu su istaknuti i korisni, operativni modeli izvođenja nastavnog rada na terenu koji se mogu primijeniti u izvođenju odgojno-nastavnog procesa iz predmeta Biologija. Terenskom nastavom učenici spoznaju jasnije prirodne fenomene i lakše formiraju svoje sposobnsti i praktične vještine. Dokazano je da terenska nastava razvija nove spoznaje i stavove učenika o prirodi i tako čini odgojno-nastavni proces u biologiji interesantnijim i potpunijim.

Ključne riječi

biologija, priroda, istraživanje, terenska nastava.