ŠKOLSKI APSENTIZAM UČENIKA BEHRAM-BEGOVE MEDRESE

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2023.9.9.67

Autori

Nasiha Smajlović i Mr. Ramiz Nurikić

Sažetak

S obzirom na pojavu učestalih izostanaka s nastave učenika Behram-begove medrese, javila se potreba za njenim istraživanjem. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi postoji li razlika u stavovima učenika i učenica u pogledu bježanja s nastave. Postavljena su sljedeća istraživačka pitanja: (a) Da li učenici više od učenica neopravdano izostaju s nastave? (b) Da li su učenici i učenice svjesni pedagoških mjera za neopravdane časove? (c) Da li su roditelji spremni da pokriju izostanke, bez obzira na njihov razlog? d) Koji su najčešći razlozi neopravdanih izostanaka učenika?
Uzorak su činili učenici i učenice Medrese od I do IV razreda, njih ukupno 237. Istraživanje je provedeno online u drugom polugodištu školske 2022/2023. godine. Istraživanje je izvršeno putem anketnog lista Likertovog tipa, struktuiranog isključivo za potrebe ovog istraživanja.
Dobijeni rezultati pokazuju postojanje problema, razloge izostanaka, kao i podršku roditelja u svemu tome, što upućuje na potrebu dodatnog rada, kako s učenicima tako i s roditeljima.

Ključne riječi

školski apsentizam, učenici, dom, izostajanje s nastave, neopravdani izostanci