STATUS SAMOSTALNO SKLOPLJENOGA BRAKA ŽENE (BI DUN AL-WALIYY) U FIKHU EVROPSKOG VIJEĆA ZA FETVE I ISTRAŽIVANJA I SAVREMENIM ZAKONIMA O PORODIČNIM ODNOSIMA VEĆINE ARAPSKIH ZEMALJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2023.9.9.7

Autor

Dr. sci. Ahmed Hatunić

Sažetak

Ovaj rad bavit će se šerijatskopravnim statusom samostalno sklopljenog braka žene (bi dūn al-waliyy) u fikhu Evropskog vijeća za fetve i istraživanja i savremenim zakonima o porodičnim odnosima većine arapskih zemalja (Egipat, Irak, Sirija, Jordan, UAE, Kuvajt, Katar, Bahrejin, Oman). U radu će biti navedene definicije pojma staratelj (al-waliyy) te stavovi i argumenti dvije, po ovom pitanju, suprotstavljene grupacije islamskih pravnika klasičnog perioda, od kojih jedna brak bez dozvole staratelja smatra apsolutno ništavnim (al-bāṭil), dok druga grupacija, uglavnom hanefijskih pravnika, takav brak smatra pravovaljanim (al-ṣaḥīḥ), ukoliko među supružnicima postoji međusobna dostojnost (al-kuf’) čije nepostajanje se mora dokazati sudskim putem. Radi se o važnom pravnom pitanju za život kulturološki heterogenih muslimanskih zajednica u Evropi. Stavovi Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u vezi s pitanjem koji brak žene bez dozvole i prisustva staratelja smatraju prihvatljivim, u velikoj mjeri će muslimanskim manjinama, ali i drugima, olakšati sklapanje braka, a time ih udaljiti od štetnih posljedica vanbračne zajednice ili pribjegavanja sklapanja isključivo i samo građanskoga braka.

Ključne riječi

Evropsko vijeće za fetve i istraživanja, šerijatsko pravo, brak, zakoni, muslimanske manjine, staratelj, punovažnost, apsolutna ništavnost, supružnici…