Početak drugog polugodišta

Drugo polugodište počinje 13. januara 2020. godine, kada se učenici vraćaju u školu i u internat i pripremaju se za nove školske obaveze.