Posjeta farmaceutskoj kući „ZADA“

U četvrtak, 27.3.2014. godine učenici izborne nastave hemija i nekoliko učenika sa sekcije „Mladi hemičari“ posjetili su farmaceutsku kuću „ZADA“.

Posjeta je trajala više od dva školska časa, pri čemu su učenici obišli kontrolni laboratorij u proizvodnji  lijekova.

Domaćin učenicima i profesorici Almi Buljubašić bila je mr. ph. Alma Salkić, koja se obratila učenicima i objasnila proizvodni proces lijekova.

Učenici su bili veoma zadovoljni posjetom i opremljenosti laboratorija, te će im ovaj vid terenske nastave, gdje su imali priliku praktičnu vidjeti određene hemijske procese, svakako olakšati dalje izučavanje predmeta hemija.

Ovom prilikom se zahvaljujemo farmaceutskoj kući „ZADA“ na omogućenoj posjeti.