Promovisana knjiga “Izazovi memorizacije genocida u Bosni i Hercegovini”

U amfiteatru naše škole u srijedu 15.6.2022. godine održana je promocija knjige Izazovi memorizacije genocida u Bosni i Hercegovini.

O ovoj izuzetno važnoj temi pričali su muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Srebrenica Damir-ef. Peštalić, dr. Ferid Dautović, dr. Hikmet Karčić i mr. Mustafa Muharemović.

Muftija Fazlović je u svom obraćanju istakao važnost ovog zbornika radova koji predstavlja vrijedan doprinos u sticanju znanja o dosadašnjim poduhvatima memorijalizacije Genocida, te o nagovještajima predstojećih aktivnosti na tom planu.

O važnosti memorijalizacije Genocida glavni imam Medžlisa islamske zajednice Srebrenica Damir-ef. Peštalić je u svom obraćanju ukazao na činjenicu da u nastavnim planovima i programima nije na adekvatan način zastupljena tema o počinjenim zločinima nad Bošnjacima.

Dr. Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka problematizirao je uništavanje dokaza i lokaliteta gdje su bile masovne egzekucije.

Direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dr. Ferid Dautović istakao je da je povodom obilježavanja 25. godišnjice Genocida u Srebrenici 2020. godine održan naučni skup ,,Izazovi memorijalizacije genocida u Bosni i Hercegovini, nakon kojeg je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka izdao ovaj zbornik radova.

Predsjednik Medžlisa islamske zajednice Zvornik Mustafa-ef. Muharemović podsjetio je na ubijanje imama tokom Agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Promocija je organizovana u okviru programa Muftijstva tuzlanskog kojim se obilježava dvadeset i sedma godišnjica od počinjenog Genocida.

Organizator promocije je Muftijstvo tuzlansko i Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka.