Obavijest o popravnim ispitima

Popravni ispit za maturante sa jednom slabom ocjenom je u utorak, 28.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati.