Raspored ispita eksterne mature 2021.

I ROK MATURE (JUNSKI ROK)

Četvrtak, 20. maj 2021. u 12:10 sati: Test objektivnog znanja (TOZ)

Srijeda, 26. maj 2021. u 12:10 sati: Prvi izborni predmet

Utorak, 1. juni 2021. u 12:10 sati: Drugi izborni predmet

Učenici su obavezni prije ispita prijaviti maturu. Prijavni obrazac za polaganje mature učenici će popuniti putem odgovarajuće Google forme, o čemu će na vrijeme biti obaviješteni.

Prijava mature će trajati od 01.4.2021. do 10.4.2021. godine.

Učenici su prije izlaska na maturske ispite dužni izmiriti sve obaveze prema Medresi.