Zejneb Halilović nova hafiza naše škole

U utorak 21.6.2022. godina Zejneb Halilović je pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proučila zadnje ajete Kur’ana i time je stekla časno zvanje hafize Kur’ana.

Zejneb Halilović je 88. hafiz naše škole. Četvrti razred Behram-begove medrese završila je u maju ove godine, a hifz je počela učiti u prvom razredu Medrese. Uz sve obaveze oko učenja hifza Zejneb je bila odlična učenica tokom školovanja u Medresi. Muhafiz našoj hafizi je bio hafiz Nedžad Vehabović, profesor u Behram-begovoj medresi.