Seminar u Behram-begovoj medresi

{gallery}0806150{/gallery}

U toku tri dana, od 25. do 27. maja, u Behram-begovoj medresi održan je trening-seminar za učenike II razreda ove medrese na temu „Prenošenje pozitivnih vrijednosti drugima“, kao priprema učenika za sobne pazitelje.

Seminar sadrži niz informacija o pozitivnim vrijednostima kao i definicije vrijednosti, navika, običaja i tradicije, ali i objašnjenje u poremećaju vrijednosti. Nakon toga učenici su upoznati sa uslovima za onoga na koga se vrijednost prenosi, kao i za onoga ko prenosi vrijednost. U završnom, trećem dijelu govori se o fazama prenošenja pozitivnih vrijednosti.

U toku samog seminara učenici su imali i dvije radionice na temu organizacije i prenošenja pozitivnih vrijednosti drugima, kada preuzmu ulogu sobnih pazitelja. Seminar je organizovan za jednu grupu u tri predavanja, a učenici su svojim prisustvom i aktivnim učestvovanjem pokazali veliki interes za ovaj vid edukacije.

Seminar je trajao 6 sati a vodio ga je mr. Bekir Šabić.

(clpu.ba)