Direktor Medrese u posjeti džematima u Njemačkoj

U periodu od 14. do 19. maja 2015. godine direktor Medrese Ahmed Hatunić je boravio u Njemačkoj. Tada je posjetio nekoliko džemata. U džematu Paderborn je učestvovao u obilježavanju godišnjice formiranja i rada džemata.

Tokom posjete Njemačkoj, susreo se i sa Esnafom Begićem, predavačem na Institutu za islamsku teologiju Univerziteta Osnabrück. Inicirana je mogućnost saradnje Medrese i ovog Instituta kao i studiranja alumnista Medrese na ovom Institutu.