Tri dana volonterizma

U periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2018. godine održana je četvrta volonterska akcija mladih pod nazivom „72 sata bez kompromisa” u Bosni i Hercegovini. U ovoj akciji su učestvovali učenici Katoličkog školskog centra i učenici Behram-begove medrese u Tuzli.

 U periodu dok je trajala akcija volonteri su posjećivali domove za djecu bez roditeljskog staranja, domove za djecu s poteškoćama u razvoju, staračke domove, dječije vrtiće i trgovine.

 Volontiranje u trgovinama podrazumijevalo je podjelu info-materijala o programu, te listu stvari za kupovinu, zatim spisak najkorisnijih namirnica za pripremu jela u javnoj kuhinji “Merhamet”. Prolaznici koji bi kupili neki od navedenih artikala ubacili bi proizvode u kolica na izlazu iz trgovine.

U ostalim ustanovama volonteri su se družili sa korisnicima tih ustanova i učestvovali su u kreativnim radionicama.