U laboratorijama i kabinetima prirodnih nauka

U srijedu 18.4.2018. godine su učenici izborne nastave iz biologije i hemije posjetili Prirodno-matematički fakultet u Tuzli.

Učinili su to u okviru Dana otvorenih vrata na PMF-u, kada su iskoristili priliku i upoznali se s mogućnostima studiranja na ovom fakultetu.

Tom prilikom su obišli laboratorije za genetiku, mikrobiologiju, botaniku i zoologiju, gdje su stekli bitna praktična znanja od univerzitetskih profesora iz ovih naučnih disciplina.