Izbor je na maturantima: Dan profesionalne orijentacije

U utorak 6. marta ove godine u Behram-begovoj medresi je održan Dan profesionalne orijentacije. Koncept ovogodišnjeg prezentiranja fakulteta je nešto drugačiji u odnosu na prethodne godine, jer su ovaj put predstavnici fakulteta imali na raspolaganju 20 minuta za prezentaciju svih važnih informacija o studiranju.

Učenici Medrese su se tako na jednom mjestu mogli informirati o mogućnostima upisa i studiranja koje nude fakulteti u BiH, jer su prisustvovali prezentacijama onih fakulteta za kojim su pokazali interesovanje.

Na sajam se prijavilo 11 fakulteta i univerziteta, od kojih 6 državnih i 5 privatnih: Islamski pedagoški fakultet u Zenici (IPF), Fakultet Islamskih nauka Sarajevo (FIN), Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla (IPIA), Evropski univerzitet Kallos Tuzla, te Visoka škola za finansije i računodstvo (FINra) Tuzla.