OSOBINE LIČNOSTI ADOLESCENATA I KORIŠTENJE INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.7

Autori

Fuad Imširović, Nedim Prelić

Sažetak

Ovim istraživanjem autor se usmjerio na traganje za osobinama ličnosti adolescenata koje u većem stepenu determiniraju korištenje društvenih mreža i različitih oblika ponašanja na društvenim mrežama.
Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od N=349 učenika trećih i četvrtih razreda iz četiri srednje škole s područja Tuzlanskog kantona. U istraživanju je korišten upitnik sociodemografskih podataka s integrisanim dijelom vezanim za ispitivanje učestalosti korištenja interneta i društvenih mreža, te različitih oblika ponašanja na internetu i društvenim mrežama. Za ispitivanje osobina ličnosti korišten je BFI inventar ličnosti.
Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđeno je da se 98,9% adolescenata koristi internetom u raznim oblicima (kod kuće, u školi, u pokretu), a vrijeme provedeno uz internet na dnevnom nivou prosječno iznosi M = 3,73 (Sd = 3,32). Istraživanjem je utvrđeno da se adolescenti, koji se svakodnevno koriste društvenim mrežama, od svojih vršnjaka, koji društvene mreže ne koriste ili ih koriste u manjoj mjeri, razlikuju po nivou ekstraverzije. Sa ekstraverzijom je na značajnom nivou povezan i broj sati koje adolescenti provedu na društvenim mrežama.

Ključne riječi

osobine ličnosti, društvene mreže, adolescenti.