ULOGA NASTAVNIKA VJERONAUKE U SAVREMENOJ ŠKOLI

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.25

Autor

Mirzet Ibrić

Sažetak

Autor rada analizira ulogu nastavnika islamske vjeronauke u savremenoj školi, osnovne dimenzije njegove osposobljenosti, te poteškoće u radu nastavnika, kao i o kreativnoj nastavi i kreativnom vjeroučitelju. Dobro osposobljen nastavnik treba da poznaje savremena teorijska i praktična znanja, jer samo na takav način može probuditi i pobuditi radoznalost, poticati intelektualnost i stvarati uslove za uspjeh u formalnom i trajnom obrazovanju koje će biti prilagođeno stvarnim potrebama ljudske prirode. S obzirom da je zadatak savremene škole da obrazovanje transformira u samoobrazovanje a odgoj u samoodgoj, to zahtijeva duži proces edukacije i radikalne promjene u radu nastavnika. Poseban akcent autor stavlja na kreativnu nastavu koja će kod učenika doprinijeti razvoju kritičkog mišljenja.