AKTIVNOSTI UČENIKA NA TERENSKOJ NASTAVI IZ PREDMETA BIOLOGIJA I HEMIJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2023.9.9.163

Autori

Mr. sci. Edin Brigić i Alma Buljubašić

Sažetak

U radu su predstavljene aktivnosti učenika na terenskoj nastavi iz predmeta Biologija i Hemija. Terensku nastavu je obavila grupa od 30 učenika Behram-begove medrese koji pohađaju izbornu grupu predmeta Biologija i Hemija u trećem i četvrtom razredu. Nastava na terenu je podrazumijevala posjetu tri lokaliteta: Gradačac, Park prirode „Bijambare“ i botanički vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Posjeta navedenim lokalitetima bila je od izuzetnog značaja u sticanju praktičnih vještina i znanja o biotehnologiji i prirodi koja nas okružuje. Osnovni cilj ove terenske nastave je razvijanje svijesti učenika o potrebi sticanja znanja iz biotehnologije, biosistematike, mineralogije,ekologije i zaštite životne sredine, kako bi se očuvala životna sredina, zdravlje čovjeka i unaprijedilo stanje okoliša za nove generacije.

Ključne riječi

terenska nastava, aktivnosti, lokalitet, priroda, učenici.