Počela nova školska godina

U ponedjeljak 2. septembra 2019. godine počela je nastava u novoj školskoj godini.

U njoj se u našu školu upisalo ukupno 511 učenika. Od tog broja učenica je jedna više (256), a učenika je 255. Učenici su raspoređeni po odjeljenjima: osam odjeljenja učenika i osam odjeljenja učenica.

Nastava u prvom polugodištu treba da završi 27. decembra, a zimski raspust 13.1.2020. godine.

Ramazan počinje 24. aprila 2020. godine. Maturanti završavaju redovno pohađanje nastave 18. aprila, a školska godina za niže razrede se završava 18.6.2020. godine.

Od početka godine je u funkciji i novi prostor doma za učenice, koji se gradio cijelu prošlu školsku godinu i kojim su unaprijeđeni uslovi njihovog smještaja i boravka.